Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Hala Oy Yhteenveto

 Hala Oy (Y-tunnus 2837166-3) on suomalainen yritys, jonka toiminta kohdistuu matalakustannuksiseen suurimääräiseen asumiseen humanitäärisena apuna, alkaen Irakissa ja leviten myöhemmin Turkkiin, Iraniin, Afghanistaniin, Syyriaan, Libanoniin, Somaliaan, Venäjälle ja Ukrainaan.

Irakin sodat on dokumentoitu hyvin, ja viimeisen 30 vuoden aikana 2,5-5 miljoonaa kotia on tuhoutunut konfliktissa, jonka aikana ei jälleenrakentamista ole tapahtunut juuri lainkaan.

Hala asumus on ensiaskel ihmisille, jotka ovat menettäneet kaiken ja joilla ei ole mahdollisuutta hankkia asuntoa. Oman kodin rakentaminen on ihmisille mahdollisuus olla ylpeä itsestään, ja ajan mittaan, käyttäen annettuja suunnitelmia, he voivat asteittain parantaa ja kehittää kotiaan. Se on vahva, turvallinen, ja rakennettu kestämään vuosikymmeniä.

Se on kevyt kustannuksiltaan, jonka tähden kansainväliset kehitysapujärjestöt ja hallitukset voivat auttaa mahdollisimman montaa ihmistä rajatuilla resursseilla. Se on hyvin tehokas menetelmä, jolla toteuttaa asumisratkaisuja suuressa mittakaavassa, se ei tarvitse raskasta organisaatiota, ja siinä on hyvin vähän mahdollisuuksia korruptiolle. Halan konseptia käyttämällä Suomi toimittaa enemmän taloja verrattuna paljon suurempiin maihin. Tämä on Suomelle ansioksi ja antaa maan teollisuudelle mahdollisuuksia osallistua muihin projekteihin tulevaisuudessa.

Hala Oy:n projektien tavoitteena on 10 000 taloa/vuosi, ja ne on organisoitu hallitustenvälisellä ja kehityjärjestöjen tasolla Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysavun tuella. Hala Oy on tavannut useaan otteeseen Suomen Ulkoministeriön virkamiesten kanssa, jotka tukevat voimakkaasti Halan konseptia. Hala Oy on rekisteröitynyt Yhdistyneiden Kansakuntien Development Business –kehitystoimintaan (nro. 856089), joka on edellytys YK Rahoituksen saamiselle.

Hala Oy:llä on lisenssi käyttää Scanhomesin rakennuskonseptia yllämainituissa maissa. Scanhomes on yli 20 vuoden ajan rakentanut yli 1 100 taloa Meksikossa, Etelä-Afrikassa, Zimbabwessa ja Nigeriassa. Sen rakennustekniikka on innovatiivinen ja hyödyntää paikallisia työntekijöitä, jotka tarvitsevat vain pelkät perustaidot.

Hala Oy:n konsepti on valmistaa ‘koteja laatikossa’ johon sisältyy esisahatut puukomponentit, vaneriset muottielementit, kattomateriaalit, kiinnikkeet, ja työkalut – kaikki korkealaatuisista suomalaisista materiaaleista – sekä Leca seinärakennusmateriaalit, jotka kuljetetaan Irakiin paikallisten työntekijöiden käytettäväksi arabiaa äidinkielenään puhuvan Hala Oy:n työnvalvojan kanssa. 30 talon ryhmä tarvitsee noin 11 rekallista materiaaleja.

Tavoitteena on 1 000 taloa vuonna 2019, ja sen jälkeisinä vuosina 10 000/vuosi. Konsepti on täysin skaalautuva, ilman ylärajaa. Arvioitu liikevaihto vuodesta 2020 on >€70 miljoonaa/vuosi, mikä on alle 1%  markkinoista, ja koskee ainoastaan toimintaa Irakissa.

Jotta yritys toteutuisi, vuosien 2017-2018 aikana Hala Oy:n täytyy muodostaa strategisia kumppanuuksia suomalaisten yritysten kanssa esimerkiksi rakennus-, puu-, kate-, Leca- ja laitevuokraus logistiikka -aloilla, samalla kun se kehittää konseptin insinööriratkaisuja yksityiskohtaisemmin ja työskentelee rinnakkain Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa taatakseen itselleen allekirjoitettuja toimitussopimuksia ensimmäisille taloryhmille, joiden on oltava vähintään 1 000 yksikköä.

Hala proudly cooperates with Comprendum Ltd.

We

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?